Funderingar omkring förmågor....

Människans olika förmågor/intelligens

Nu i september 2009 drygt ett år efter min stroke är jag inne i en period då jag håller på att lära känna mitt nya "själv". Jag gör det medvetet för att på bästa sätt kunna anpassa mig till de nya förutsättningar som jag har. Jag letar mig också tillbaka till den tid i livet när jag var ung och en liten grabb. Jag kunde då t.ex. fantisera om båtar,om det perfekta kastet i basket eller hur man fiskar upp en stor gädda!.
Nu använder jag modern teknologi för att på nytt få känna mina känslor då jag var en ung pojke. I WII-spelet Sport Resort kastar jag nu basketbollen framför en TV skärm och för ett ögonblick minns jag barnet inom mig och den unge grabbens speciella och intensiva känslor. Det känns härligt!
Människans olika förmågor (intelligenser) har ju till stora delar sin grund i hjärnans funktioner. Nyligen tog jag del av Gardners intressanta teori om människans olika intelligensformer som på ett förfinat sätt beskriver människans olika förmågor. Gardner, professor från Harvard i USA publicerade år 1983 en bok i vilken han kritiserade användningen av IQ test eftersom de är så grova. Istället definierade han sju olika intelligensformer och menade att vi alla har dessa förmågor men i olika utsträckning. Denna teori blev av stor betydelse för utbildningsväsendet och synen på barns olika förmågor i skolan. - Jag funderar nu på vilka intelligenser som jag efter min skada är bra på och i vad mån något har förändrats från förr. Före min stroke var jag bra på Gardners punkt 2 – och då speciellt på att organisera. Nu går det trögare att räkna jämfört med tiden före skadan. Däremot fungerar Gardners punkt 6 och 7 fortfarande bra för mig. De berör social och reflekterande förmågor. - Mycket som jag skriver om i min blogg handlar om reflektioner. Den av Gardners punkter som jag är nyfiken på nu är nummer 5 dvs musikalisk intelligens: Lyssna på musik, sjunga är härligt motiverande och utan press att prestera.


 
Gardners indelning av människans intelligenser

 

1. Lingvistisk intelligens: Stort ordförråd, bra språköra, förmåga att förklara för andra.

2. Matematisk-logisk intelligens: Bra på att räkna och bedöma avstånd och vikter, bra på att organisera.

3. Visuell-spatial intelligens: Bra orienteringsförmåga, bra på att hitta och på att föreställa sig saker.

4. Kroppslig-kinestetisk intelligens: Bra på att arbeta med händerna och att använda kroppen.

5. Musikalisk intelligens: Bra rytmkänsla och känsla för musik, kan känna igen melodier.

6. Intrapersonell (reflekterande): Bra på att förstå egna känslor och duktig på att planera sin tid.

7. Interpersonell (social): Bra på att lyssna och duktig på att leda andra människor.

Gardner, Howard. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
ISBN-10: 0465025102, ISBN-13: 9780465025107


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0