Vad säger den nye Marc om detta?
Känner en rädsla och skepsis, -funderar över riskerna kontra vad jag har idag.
Har aldrig trott på en "quick fix" utan min personliga filisofi utgår från strävanden efter kontinuerlig förbättring...och jag utvecklas sakta sakta hela tiden!
/Marc

RSS 2.0