Årsberättelse-det blir bättre

Under våren vaknade

min hjärna långsamt

insåg att arbetslivet

behövde matcha förmågan

 

Sommaren: orkade köra

bil en längre sträcka

klarade av skottkärran

och klarade av

att handla mat

utan att bli alltför uttröttad

 

Hösten- svärmor piggare

Anna delvis lättad

Barnen simmar , dansar,

leker och läser läxor

 

Vintern -börjar upptäcka

den nya värld

som öppnat sig

 

Trots uppförsbackar

och upplevelse

att skallen ofta

känns som ”sockervadd”

börjar jag sakterliga

gilla mitt nya jag

 

Förbättringar i vardagen

tänker jag inte på

men det går

med myrstegstempo

i rätt rikning

 

 

God Jul och ett Gott Nytt år!


Förbättras hjärnans plasticitet genom att googla?

Sökning på nätet gör sannolikt att min hjärnas funktion förbättras eftersom det ökar aktiviteten i hjärnan. 


Jag liksom många andra blir dock lätt sittande kvar framför datorn istället för att göra något annat som i längden skulle öka min hjärnas plasticitet än mer. Jag försöker nu att lägga om mina personliga rutiner när det gäller skrivandet. Förhoppningsvis kommer nya "stigar" skapas i min hjärnbark. De nya "stigarna" dvs rutinerna utgår från att: Lagom är bäst!

Se hela bilden


Könet sitter i hjärnan

Denna vecka har jag lånat boken "Könet sitter i hjärnan" av professor i neurobiologi Annika Dahlström. Boken beskriver anatomiska och fysiologiska skillnader i hjärnan mellan merparten män och merparten kvinnor. Jag gillar boken och  förstår inte att den har vållat en så omfattande debatt i svenskt media - se klippet från TV4play.

Könet sitter i hjärnan

Lagring av minnen som berör oss

 Det omedvetna systemet i vår hjärna är enligt Lars-Erik Björklund filsofie doktor på Linköpings Universitet blixtrande snabbt med ett eget signalsystem. Här lagras minnen av dofter, gester och kombinationer av intryck som är svåra att beskriva. Men det är inget minne vi kan leta i. Det aktiveras bara när vi återupplever en situation. Det behöver byggas upp med sinnesintryck. Här sparas minnen som berör oss.
 
 Minnena från den allra första sjukdomstiden som så starkt berörde mig och min familj har nu lagrats i min ”nya” hjärna. - När jag för något år sedan insjuknade märkte jag att något något var fel med mig men hade ingen aning om orsaken! Jag befann mig då i en stressig situation på mitt jobb för att slutföra ett omfattande arbete på den operationsenhet som jag var tillförordnad chef för.

 Allra först tog jag tag i mina problem med handen som jag ej kunde styra på samma sätt som förr. Kontakt togs med flertalet specialister som lotsade mig rätt riktning. En uppsjö av undersökningar genomfördes i snabb takt. Sen blev det dags för semester i vårt hus i Utnora utanför Gävle.

 Under den första veckan på semestern blev jag tröttare och tröttare och nya symtom uppdagades. Jag ringde till min neurolog vid Akademiska sjukhuset som insåg att något allvarligt kunde ligga bakom mina symptom. Han remitterade mig för en urakut magnetkameraundersökning i Uppsala. Därefter gick allt mycket fort. Mina vänner Karin och Tomas skjutsade mig fram och tillbaka från stugan i Gävle till Uppsala. Jag var naturligtvis under bilresorna maximalt orolig och oviss om min framtid. Jag är mycket tacksam att de ställde upp för mig och min familj.

 Undersökningen visade att en trombos (blodpropp) hade uppkommit i min ena halspulsåder och att skador hade uppkommit i min hjärna uppenbarligen till följd av att delar av blodproppen hade följt med blodströmmen till hjärnan och där framkallat förändringarna. Jag kunde själv se defekterna i min hjärna i de bilder som magnetkameran och "angion" producerade!

 Min oro lättnade när jag själv såg bilderna och när petidinet samt stesoliden samtidigt gav full verkan. Därefter blev jag inlagd på neurologavdelningen. Jag var chef för avdelningen i våningsplanet därunder och personalen på neurologen respekterade mina sekretesskrav. Det kändes som att luften gick ur mig när allt var över denna dramatiska dag.Nu har de egna erfarenheterna lagrats i min hjärna. När jag har ”sovit på saken” har jag som ambition att i fortsättningen  lita på intuitionen när något är fel, ej avvakta utan agera direkt - Just do it!.

 

Marc 07/12/2009


Det finns många i Sverige som efter stroke i unga år fått erfara att en ny helt värld öppnar sig. Se inslaget i fråga doktorn där en ambassadör från hjärnfonden medverkar som även hon hade en carotis disektion.


Ytterligare argument för att träna

Fysisk aktivitet frisätter olika tillväxtfaktorer i hjärnan som leder till fler blodkärl. Cellernas kraftverk, mitokondrierna, blir fler i de delar av hjärnan som exempelvis styr rumslig uppfattning och logiskt tänkande.

Se hela bilden


Mitokondrie
 Jag trotsar min känsla och springer ut på kvällen fastän det regnar.


RSS 2.0